Diller

Genel Bilgi

Genel Bilgi

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalımız Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programları yürütmektedir. Ayrıca, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalımız Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının kurulması için müracaatta bulunmuş ve çalışmalar devam etmektedir.

2011-2017 yılları arasında Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'ndan mezun olunan öğrenci sayıları şöyledir:

Eğitim yılı

Tezsiz Yüksek lisans

Tezli Yüksek lisans

Doktora

Toplam

2011

 

3

2

5

2012

14

6

5

25

2013

7

11

1

19

2014

64

3

4

71

2015

22

4

5

31

2016

56

3

2

61

2017

27

4

2

33

TOPLAM

190

34

21

245

Tablo incelendiğinde Eğitim Yönetimi Bilim Dalından 2011-2017 yılları arasında tezsiz yüksek lisans programından 190, tezli yüksek programından 34 ve doktora programından ise 21 olmak üzere toplamda 245 lisansüstü öğrencisinin mezun olduğu görülmektedir.

Türkçe