Diller

Doktora Ders İçerikleri

DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama

EYT 603

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin yönetimin temel kavramları bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Yönetimin Temel Kavramlarına Giriş, Klasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Neoklasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Modern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Postmodern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Örgüt ve Birey, Yönetim Teorisi, Genel Hizmetlerin Yönetimi, Parasal Kaynağın Yönetimi, Öğrenci Kaynağının Yönetimi, Eğitim Programlarının Yönetimi.

 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitimde Proje Yönetimi

EYT 604

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Proje tiplerini öğrenme ve proje yazma

Dersin İçeriği

Proje nedir, Erasmus+, Avrupa Birliği Projeleri ve Tübitak projeleri yazma

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi

EYT 605

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı örgütün, örgüt iklimi, örgüt kültürü ve örgütsel davranışın temel amaçlarını öğretmektir.

Dersin İçeriği

Örgütsel davranışın tanımı, örgütsel davranışın ilişkili olduğu bilim dalları, bireysel davranışın temelleri, değerler, duygular, kişilik, bağlılık, iş doyumu, grup davranışı ve örgütsel davranış üzerindeki etkileri, örgüt sistemi

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

EYT 607

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Yönetimde çağdaş yaklaşımların önemini kavrayabilme ve yönetimde çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.

Dersin İçeriği

Yönetim ve eğitim yönetimi, yönetimde teknoloji kullanımı, yönetim bilgi sistemleri(ilsis), toplam kalite yönetimi, Avrupa birliği ve Türk eğitim sistemi, kriz yönetimi ve eğitim örgütleri, değişim yönetimi, stratejik yönetim ve planlama.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

EYT 610

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisansüstü öğrencilerinin farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini tanımalarını sağlamak böylece öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmak

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı, Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi, Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri, Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci, Merkezi Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (Türk Eğitim Sistemi),Fransız Eğitim Sistemi, Yerel Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (İngiliz Eğitim Sistemi),A.B.D. ,Alman, Norveç, Finlandiya ve Japon Eğitim Sistemleri

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitim Denetimde Çağdaş Yaklaşımlar

EYT 611

0

3 + 0

3

7

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri, eğitim denetiminin temelleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

Dersin İçeriği

Denetimin Amaç ve Kavramları, Eğitim Denetimin Amaçları, Eğitim Denetiminin Özel Yönleri, Eğitim Denetimi Rolleri, Sınıf Yönetiminin Farklı Boyutları, Denetim Uygulamaları

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Okul Geliştirme ve Okul Etkililiği

EYT 612

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, okul gelişim modelleri ve uygulamaları hakkında analiz ve uygulama becerilerinin kazandırılması

Dersin İçeriği

Etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş, toplam kalite yönetimi, formal liderliğin okuldaki ilkeleri, sosyal bağlamda başarı, demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde akreditasyon, okullarda kalite uygulamaları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitim Yönetiminde Liderlik

EYT 613

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin liderlik tanımları ve liderlik türleri hakkında bilgi sahibi olma ve eğitim örgütlerinde liderlik kavramını bilmeleridir.

Dersin İçeriği

Liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları(özellikler yaklaşımı), liderlik yaklaşımları(davranışsal yaklaşımı), liderlik yaklaşımları(durumsal yaklaşımı), liderlikte yeni paradigmalar (öğretimsel liderlik), kültürel liderlik, süper liderlik, moral liderlik, dönüşümcü liderlik¸ vizyoner liderlik, liderlik araştırmaları.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Örgüt Sosyolojisi

EYT 614

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Doktora

Dersin Amacı

Örgüt sosyolojisinin önemini anlama

Dersin İçeriği

Örgüt Sosyolojisi Kavramı, Örgüt sosyolojisinin tanımı, Toplum ve sosyoloji, Eğitim örgütleri ve sosyolojik özellikleri, Örgütsel norm ve değerler, Örgütsel sosyalleşme kavramı, Örgütsel sosyalleşme stratejileri, Örgütsel sosyalleşmenin aşamaları, Örgütsel sosyalleşme yaklaşımları, Örgütsel bağlılık, Örgütsel vatandaşlık, İş doyumu ve motivasyon, Örgütsel değişmenin dinamikleri

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Türk Eğitim Politikaları ve Sorunları

EYT 616

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

 

Dersin Amacı

Eğitim Politikaları ile ilgili duyarlılık kazanabilme, 
Uluslararası karşılaştırmalar yaparak bu bilgileri anlamlandırabilme, değerlendirebilme, ulusal eğitim politikalarına katkı sağlayabilme

Dersin İçeriği

Eğitim politikaları ve bu politikaların bireysel, toplumsal etkileri. Eğitim politikaları ve değişim ilişkisi, eğitim politikaları ile ilgili araştırmalar ve strateji geliştirme

 
Türkçe