Diller

Doktora Ders Listesi

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Yönetimi Bilim Dalı Doktora Programı Ders Listesi

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

EYT 601

Eğitim ve Bilim Felsefesi

- - -

5

EYT 602

Eğitimde İleri İstatistik Uygulamaları

3 0 3

5

EYT603

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama

3 0 3

5

EYT 604

Eğitimde proje Yönetimi

3 0 3

5

EYT 605

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi

2 2 3

5

EYT 606

Eğitim Yönetiminde Etik

2 2 3

5

EYT 607

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

3 0 3

5

EYT 608

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

3 0 3

5

EYT 609

Yüksek Öğretimin Yönetimi ve Finansmanı

3 0 3

5

EYT 610

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

3 0 3

5

EYT 611

Eğitim Denetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

3 0 3

5

EYT 612

Okul Geliştirme ve Okul Etkililiği

3 0 3

5

EYT 613

Eğitim Yönetiminde Liderlik

3 0 3

5

EYT614

Örgütsel Sosyalleşme

 

5

EYT615

Stratejik Planlama

 

5

EYT616

Türk Eğitim Politikaları ve Sorunları

 

5

EYT 699

Doktora Tezi                                                                                             

- - -

25

EYT 702

Uzmanlık Alanı Dersi                                                                                       

6 0 0

5

EYT697

Doktora Semineri                                                                                      

 

8

EYT703

Doktora Yeterlilik

 

 

 

Türkçe