Diller

9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi Antalya'da Düzenlenecek

IX. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile 01-03 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir. Ana teması “Eğitim ve Eğitim Denetiminde Yaklaşım Sorunu” olan kongre, bu alanda yapılan ve daha önce herhangi bir yerde sözlü/yazılı olarak paylaşılmamış, kavramsal, tasarım, uygulama ve deneysel çalışmaları kapsayacaktır. Bu bağlamda kongre programında, çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildirilere ve poster sunularına yer verilecektir.

UEDK 2017’ye gönderilen özet metinler hakem değerlendirmesinden geçerek kabul edildiği takdirde, editörlü “Bildiri Özetler Kitabı”nda yer alacaktır..