Diller

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri

EYT 501

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin yönetimin temel kavramları bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Yönetimin Temel Kavramlarına Giriş, Klasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Neoklasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Modern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Postmodern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Örgüt ve Birey, Yönetim Teorisi, Genel Hizmetlerin Yönetimi, Parasal Kaynağın Yönetimi, Öğrenci Kaynağının Yönetimi, Eğitim Programlarının Yönetimi.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitim Denetimi

EYT 503

0

3 + 0

3

8

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans öğrencilerinin eğitim denetiminin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlama.

Dersin İçeriği

Denetimin tanımı ve kapsamı, denetimin tarihsel gelişimi, müfettiş nitelikleri, eğitim denetiminin kavramları, inceleme ve araştırma yapma, rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme, kurum teftişi, ders teftişi, teftişte değerlendirme ve soruşturmalar.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

EYT 504

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Eğitimle ekonomi ve planlama arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.

Dersin İçeriği

Eğitim planlamasi ve ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkinma üzerindeki etkileri¸ eğitim ve ekonomik büyüme arasindaki ilişki; eğitimin verimlilikle olan ilişkisi, eğitim ekonomisi insan sermayesi kuramlari, eğitimin dişsalliklari; maliyet-etkililik analizi¸ eğitim planlamasinin amaçlari; eğitim planlamasi ve yöntemleri¸ eğitimde planlama modellerinin kullanimi, eğitim planlamasinda nicelik sorunu, eğitim ekonomisi kuramlari, eğitimde maliyet ve harcamalar; eğitimin finansmani ve kalkinma, eğitim planlamasinin demografik yönleri, türkiye´de eğitim planlamasinin yönetimi.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Liderlik Kuramları

EYT 505

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin liderlik tanımları ve liderlik türleri hakkında bilgi sahibi olma ve eğitim örgütlerinde liderlik kavramını bilmeleridir.

Dersin İçeriği

Liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları(özellikler yaklaşımı), liderlik yaklaşımları(davranışsal yaklaşımı), liderlik yaklaşımları(durumsal yaklaşımı), liderlikte yeni paradigmalar (öğretimsel liderlik), kültürel liderlik, süper liderlik, moral liderlik, dönüşümcü liderlik¸ vizyoner liderlik, liderlik araştırmaları.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Okul Kültürü ve Değerlerle Yönetim

EYT 506

0

3 + 0

3

7

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Okul yönetimi ve okul yönetiminde karşılaşılabilecek yönetim kavramları hakkında bilgi sahibi olma.

Dersin İçeriği

Örgüt Kültürü Kavramı ve Boyutları, Eğitim ve Okul Yönetimi, okul yönetiminde rol oynayan ögeler, okulda yönetim süreçleri, , eğitim programının yönetimi, öğrenci hizmetlerinin yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi, genel hizmetlerin yönetimi, okul-çevre ilişkileri, okul yöneticisinin davranışı ve Okul Yönetiminde Liderlik.

 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi

EYT 507

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Türk Eğitim Sistemini tanır ve Türk Eğitim Sisteminin sorunlarının çözümüne ilişkin duyarlılık geliştirir.

Dersin İçeriği

Eğitim ve eğitim sistemi kavramları, eğitim sisteminin diğer sistemlerle ilişkisi, eğitim sisteminin görevleri, Türk millî eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, Türk millî eğitiminin genel amaçları, özel amaçları, ilkeleri, Türk milli eğitim sisteminin örgütsel yapısı¸ Türk eğitim sistemini düzenleyen esaslara göre eğitimin ilkeleri, Türk eğitim sisteminin nicel durumu, Türk eğitim sisteminin nitel durumu¸ Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme, Türk eğitim sisteminde yönetici, uzman ve denetici yetiştirme, Türk eğitim sisteminde fırsat eşitliği, Türk eğitim sisteminin finansmanı, Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Okul Geliştirme

EYT 507

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, okul gelişim modelleri ve uygulamaları hakkında analiz ve uygulama becerilerinin kazandırılması

Dersin İçeriği

Etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş, toplam kalite yönetimi, formal liderliğin okuldaki ilkeleri, sosyal bağlamda başarı, demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde akreditasyon, okullarda kalite uygulamaları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Etkili Okul Yöneticiliği

EYT 509

0

3 + 0

3

7

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Okul yönetimi ve okul yönetiminde karşılaşılabilecek yönetim kavramları hakkında bilgi sahibi olma.

Dersin İçeriği

Okul yönetiminde insan ilişkileri, okul yönetiminde uzmanların yeri, okul yöneticisinin davranışı, okul yönetiminde rol oynayan ögeler, bir insan olarak okul yöneticisi, okul yöneticiliğinde teori ve uygulama, okul yönetiminde problem çözme, okul yönetiminde örnek olaylar, Eğitim ve Okul Yönetimi, okul yönetiminde rol oynayan ögeler, okulda yönetim süreçleri, , eğitim programının yönetimi, öğrenci hizmetlerinin yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi, genel hizmetlerin yönetimi, okul-çevre ilişkileri, okul yöneticisinin davranışı ve Okul Yönetiminde Liderlik.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

EYT 514

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, kalite kavramı ve eğitime etkisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş, toplam kalite yönetimi, formal liderliğin okuldaki ilkeleri, sosyal bağlamda başarı, demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde akreditasyon, okullarda kalite uygulamaları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş.

             
 

Ders

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

EYT 702

0

3 + 0

3

6

Dersin Dili

Türkçe 

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nelerdir ve Bu Yöntemlerden Hangisini Nerede Kullanabiliriz

 
Türkçe